• 30 marca 2023

Do seksuologa znacznie częściej chodzą kobiety niż mężczyźni. Wynika to przede wszystkim z braku odwagi przyznania się do istniejącego problemu. Jak przekonują sami seksuolodzy obawy przed wizytą często są nieuzasadnione i niepotrzebne, gdyż zadaniem specjalisty jest rozwiązanie problemu i właściwa pomoc pacjentowi. 

Seksuologiem nazywa się specjalistę, który posiada wiedzę w zakresie biologii, medycyny, psychologii, pedagogiki, etyki oraz antropologii. Najczęściej posiada on również specjalizację w zakresie seksuologii. W Polsce praktykujących specjalistów jest ok 150. Wciąż jest to stosunkowo niewielka ilość ekspertów w tej dziedzinie. 

Kto potrzebuje seksuologa?

Seksuologa potrzebują zarówno kobiety jak i mężczyźni, którzy borykają się z najróżniejszymi problemami. Najczęściej są to:

Kwestie wynikające z głęboko zakorzenionych przesądów i mitów, które nigdy nie zostały wyjaśnione. To one najczęściej utrudniają życie seksualne, odbierając satysfakcję ze zbliżenia z partnerem. Zachowania te mocno wpływają na więzi emocjonalne, osłabiając je. 

Wszelkie czynnościowe zaburzenia sprawności seksualnej

Zaburzenia seksualne, które wynikają z konkretnych dolegliwości zdrowotnych pacjenta, o których nie ma pojęcia. Najczęściej przyczynami braku sprawności seksualnej na tle fizycznym są choroby wieńcowe, nadciśnienie tętnicze, cukrzyca, miażdżyca, choroby neurologiczne oraz inne. 
Komplikacje, które wynikają z różnorodnych potrzeb seksualnych, bądź dewiacji, utrudniających nawiązywanie oraz utrzymywanie harmonijnych związków partnerskich. 
Wszelkie problemy z potencją rzutują na zachowanie mężczyzny oraz jego charakter. Zdaniem samych mężczyzn sprawność seksualna jest przecież synonimem męskości, dlatego gdy dochodzi do ich zaburzenia, osoba ta traci poczucie własnej wartości. Każde zaburzenie seksualne wiąże się z lękiem oraz stresem przed kontaktem partnerskim. Najczęstszą reakcją powielaną wśród mężczyzn jest wówczas oddalanie się od kontaktów z płcią przeciwną. 

Jak wygląda wizyta u seksuologa?

Wizyta u seksuologa z początku polega na wykonaniu dokładnego wywiadu z pacjentem, poznania jego obecnego stanu z określeniem konkretnych poglądów oraz doświadczeń. Pacjent zazwyczaj zapytany także zostaje o okres dzieciństwa oraz dojrzewania. Przeanalizowany zostanie aktualny związek oraz zażyłość z partnerką. Na podstawie szczegółowej analizy, seksuolog stwierdzi podłoże problemów i postara się znaleźć dla nich rozwiązanie. Często do seksuologa wybiera się para, co jest poniekąd elementem wsparcia dla drugiej osoby. Taka podwójna wizyta polega wówczas na szczerej rozmowie, podczas której partnerzy dowiadują się o swoich oczekiwaniach oraz potrzebach natury seksualnej.

Top