• 2 czerwca 2023

Aseksualizm objawia się brakiem odczuwania fizycznej potrzeby do odbywania stosunków płciowych. Osoby należące do grupy ludzi aseksualnych potrzebują bliskiej więzi z partnerem, jednak ich popęd seksualny jest uśpiony. Aseksualizm przez wielu uznawany jest za czwarty rodzaj orientacji seksualnej, która występuje obok hetero-, homo- i biseksualizmu. 

Osoby aseksualne wyróżniają się brakiem odczuwania pociągu seksualnego do ludzi. Nie odczuwają one potrzeb seksualnych i w przyszłości nie planują potomstwa. Powszechnie uznaje się, że orientacja ta jest wrodzona. Osoby te w pełni świadome są tego i nie podejmują kroków mogących zmienić ich aktualny stan. Według ich zdania brak ochoty na współżycie jest naturalną skłonnością, która niewiele ma związku z zaburzeniem czy też stanem patologicznym. 

Aseksualizm - zaburzenia popędu seksualnego

Mimo iż osoby aseksualne nie wykazują popędu seksualnego, są w stanie stworzyć stabilny związek. Wówczas upodobania zależeć będą od tzw. orientacji romantycznej. Określenie to definiuje pociąg romantyczny do osób danej płci. Powszechnie przyjmuje się kilka typów aseksualizmu:

  • Heteroromantyczność - pociąg romantyczny do osób przeciwnej płci
  • Homoromantczność - pociąg romantyczny do osób tej samej płci
  • Biromantyczność - pociąg romantyczny do obu płci
  • Aromantyczność - brak jakiejkolwiek, także romantycznego, pociągu do innych osób. 

Najczęstszymi objawami świadczącymi o aseksualizmie danej osoby to:

  • Brak pociągu płciowego
  • Brak interesowania seksem
  • Brak pożądania
  • Brak chęci do okazywania czułości czy swojej nagości 

Aseksualizm - przyczyny 

Punktem rozpoznawczym do zdiagnozowania aseksualności, jest wczesne dostrzeżenie braku zainteresowania oraz pożądania wobec drugiego człowieka. Podejrzenie w kierunku aseksualizmu występuje wyłącznie w momencie, gdy osoba w związku nie wykazuje potrzeb seksualnych i zachowanie to utrzymuje się od dłuższego czasu lub od zawsze. Aseksualizm nie jest zatem chwilową awersją czy niechęcią do zbliżenia z partnerem. Aseksualizm nie wynika także z impotencji, nie musi być wcale połączone z oziębłością uczuciową, ponieważ aseksualiści są w stanie tworzyć udane związki z osobami obojga płci.  

Nie zdiagnozowano konkretnej przyczyny aseksualizmu. Na pewno nie jest to rodzaj zaburzenia, które można leczyć. Nie jest to także impotencja, która utworzyła się w wyniku traumatycznych przeżyć. To stan, który uwarunkowany jest genetycznie i który występuje naturalnie. Aseksualizm nie jest zatem: celibatem, abstynencją seksualną czy awersją seksualną.

Top